Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

III. Архієрейський Собор

1. Архієрейський Собор є вищим органом ієрархічного управління Руської Православної Церкви і складається з єпархіальних архієреїв, а також вікарних архієреїв, що очолюють Синодальні установи та Духовні академії або мають канонічну юрисдикцію над підвідомчими їм парафіями.

Інші вікарні єпископи можуть брати участь у засіданнях Архієрейського Собору без права вирішального голосу.

2. Архієрейський Собор скликається Патріархом Московським і всієї Русі (Місцеблюстителем) і Священним Синодом не рідше одного разу на чотири роки і напередодні Помісного Собору, а також у виняткових випадках, передбачених, зокрема, п. 20 розділу V цього Статуту.

За пропозицією Патріарха Московського і всієї Русі та Священного Синоду або 1/3 членів Собору - єпархіальних архієреїв може бути скликаний позачерговий Архієрейський Собор, який у такому випадку збирається не пізніше, ніж через шість місяців після відповідного синодального рішення або звернення групи архієреїв до Патріарха Московського і всієї Русі та Священного Синоду.

3. Священний Синод несе відповідальність за підготовку Архієрейського Собору.

4. В обов'язки Архієрейського Собору входить:

а) зберігання чистоти і неушкодженості православного віровчення і норм християнської моралі;

б) прийняття Статуту Руської Православної Церкви і внесення до нього змін і доповнень;

в) зберігання догматичної і канонічної єдності Руської Православної Церкви;

г) вирішення принципових богословських, канонічних, богослужбових та пастирських питань, що стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої діяльності Церкви;

д) канонізація святих та затвердження богослужбових чинонаступництв;

е) компетентне тлумачення святих канонів та інших церковних законоположень;

ж) вираз пастирської заклопотаності проблемами сучасності;

з) визначення характеру відносин з державними органами;

і) підтримання відносин з Помісними Православними Церквами;

к) створення, реорганізація та ліквідація Самокерованих Церков, Екзархатів та єпархій, а також визначення їх меж і найменувань;

л) створення, реорганізація та ліквідація Синодальних установ;

м) затвердження порядку володіння, користування і розпорядження майном Руської Православної Церкви;

н) напередодні Помісного Собору внесення пропозицій щодо порядку денного, програми, регламенту засідань та структури Собору, а також щодо процедури обрання Патріарха Московського і всієї Русі, якщо таке обрання передбачається;

о) спостереження за втіленням в життя рішень Помісного Собору;

п) судження про діяльність Священного Синоду та Синодальних установ;

р) затвердження, скасування та внесення змін до законодавчих діянь Священного Синоду;

с) створення і скасування органів церковного управління;

т) встановлення процедури для всіх церковних судів;

у) розгляд фінансових звітів, що подаються Священним Синодом, і схвалення принципів планування майбутніх загальноцерковних доходів і витрат;

ф) затвердження нових загальноцерковних нагород.

5. Архієрейський Собор є церковним судом вищої інстанції. Як такий він правомочний розглядати і приймати рішення:

- у першій і останній інстанції з догматичних і канонічних відступів у діяльності Патріарха Московського і всієї Русі;

- в останній інстанції:

а) за розбіжностями між двома і більше архієреями;

б) у справах про церковні правопорушення архієреїв і керівників Синодальних установ;

в) по всіх справах, переданих йому Патріархом Московським і всієї Русі і Священним Синодом.

6. Головою Архієрейського Собору є Патріарх Московський і всієї Русі або Місцеблюститель Патріаршого Престолу.

7. Президією Архієрейського Собору є Священний Синод. Президія несе відповідальність за проведення Собору, а також за керівництво ним. Президія пропонує порядок денний, програму і регламент засідань Архієрейського Собору, вносить пропозиції про порядок вивчення Собором виникаючих проблем, розглядає процедурні та протокольні питання.

8. Секретар Архієрейського Собору обирається з членів Священного Синоду. Секретар несе відповідальність за забезпечення Собору необхідними робочими матеріалами і за ведення протоколів. Протоколи підписуються Головою Собору і членами Священного Синоду.

9. Відкриття Собору і його щоденні засідання передуються звершенням Божественної літургії або іншого відповідного статутного богослужіння.

10. Засідання Собору очолює Голова або, за його пропозицією, один з членів Священного Синоду.

11. На окремі засідання Собору можуть запрошуватися без права вирішального голосу богослови, фахівці, спостерігачі та гості. Ступінь їх участі в роботі Собору визначається регламентом.

12. Рішення на Соборі приймаються простою більшістю голосів відкритим чи таємним голосуванням, за винятком випадків, спеціально обумовлених прийнятим Собором регламентом. Коли при відкритому голосуванні голоси розділяються порівну, то вирішальним є голос Голови. У разі рівності голосів при таємному голосуванні проводиться повторне голосування.

13. Ніхто з архієреїв - членів Архієрейського Собору не може відмовитися від участі в його засіданнях, окрім випадків хвороби або іншої важливої причини, що визнається Собором поважною.

14. Кворум Архієрейського Собору складають 2/3 ієрархів - його членів.

15. Постанови Архієрейського Собору входять у силу відразу після їх прийняття.