Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Документи Української Православної Церкви

VIII.Е. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

52. Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль за діяльністю парафії, правильністю використання її засобів, витрат коштів, дотриманням рішень органів управління та положень Статуту парафії.

 

53. Ревізійна комісія у складі голови та двох членів обирається Парафіяльними зборами з числа їх учасників строком на три роки без обмеження кількості переобрань. Членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які перебувають у родинних зв'язках, духовному спорідненні з настоятелем або членами Парафіяльної ради.

 

54. Ревізійна комісія підзвітна Парафіяльним зборам.

 

55. До обов'язків Ревізійної комісії належать:

 

а) ревізія наявності коштів, законності й правильності витрат та ведення прихідно-видаткових книг;

 

б) нагляд за станом парафіяльного майна;

 

в) щорічна інвентарізація;

 

г) контроль за зняттям карнавок та пожертвуваннями.

 

56. Ревізійна комісія складає акти й подає їх на планове або надзвичайне засідання Парафіяльних зборів. За наявності зловживань, нестачі майна або коштів, а також при виявленні помилок у веденні й оформленні фінансових операцій Парафіяльні збори ухвалюють відповідне рішення. У разі потреби, з благословення єпархіального архієрея, подається звернення до правоохоронних органів та позов до суду.

 

57. У разі переобрання всього складу Парафіяльної ради, а також переобрання чи смерті голови Парафіяльної ради, Парафіяльні збори утворюють тимчасову комісію з трьох осіб. Комісія складає акт про наявність коштів та парафіяльного майна. Парафіяльна рада або її голова приймає матеріальні цінності на підставі такого акта.